OREO CAKE EXOTIC 5g 100$

Prices
1 g $252 g $401/8 oz $755 g $1001/4 oz $1401/2 oz $2501 oz $480
Compounds
THC 29.4%
Details