King Louis House Shake 30 grams 110$

Prices
1 g $52 g $101/8 oz $155 g $251/4 oz $301/2 oz $601 oz $100
Compounds
THC 19.2%
Details